LingoCard Blog

Flashcards - language cards for learning a foreign language. The best method of memorizing words

Thẻ ngôn ngữ để học ngoại ngữ

Thẻ ngôn ngữ để học ngoại ngữ là phương pháp tự học đơn giản và phổ biến nhất. Một bên giữ một từ khó, và phía bên kia có ý nghĩa hay bản dịch của nó. Sau khi vẽ lên một cỗ bài, bạn bắt đầu nhìn vào các lá bài, dần dần đặt sang […]

How-to-improve-vocabulary-The-best-ways-to-memorize-new-words

Làm thế nào để cải thiện vốn từ vựng? Cách tốt nhất để ghi nhớ từ mới

Làm thế nào để cải thiện vốn từ vựng? Mọi học sinh đang học ngoại ngữ đều hỏi câu hỏi này. Có một số cách cơ bản để cải thiện vốn từ vựng mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong bài viết này: 1. Lắng nghe và lặp lại các từ bạn muốn ghi […]

How to learn English fast?

Làm thế nào để học tiếng Anh nhanh?

Làm thế nào để học tiếng Anh nhanh? Tôi đã tự hỏi câu hỏi này cách đây hai năm (ở tuổi 32). Đã bắt đầu tích cực học một ngôn ngữ mới từ đầu, tôi đã gặp ba vấn đề chính: 1. Cải thiện từ vựng và lưu trữ các từ khó nhớ 2. Thiếu […]

find native speakers

Làm thế nào để tìm người bản ngữ để thực hành ngôn ngữ?

Làm thế nào để tìm người bản ngữ để thực hành ngôn ngữ? Câu hỏi này là quan tâm đến hầu hết mọi người học một ngoại ngữ. Sau khi phát triển thành công các phiên bản đầu tiên của ứng dụng LingoCard di động, vị trí công khai và tính dễ truy cập của […]